Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe Cut specjalizuje się w obsłudze małych i średnich firm w obrębie prowadzenia ksiąg handlowych, ksiąg przychodów i rozchodów a zarazem rozliczeń kadrowo-płacowych.

Oferta dla firm

Biuro rachunkowe Cut specjalizuje się w obsłudze małych i średnich firm w obrębie prowadzenia ksiąg handlowych, ksiąg przychodów i rozchodów a zarazem rozliczeń kadrowo-płacowych.

Współpracując z klientami działamy w trzech płaszczyznach:

Oferujemy

  • księgowanie
  • analizę rentowności
  • prowadzenie ewidencji środków
  • sporządzanie analizy przychodów
  • sporządzanie analizy kosztów
  • sporządzanie przelewów bankowych
  • sporządzanie List Płac
  • prowadzenie dokumentacji ZUS
  • prowadzenie dokumentacji HUS
  • doradztwo w zakresie sprzętu

Poziom standard:

• księgowanie pełnej dokumentacji przychodowej i kosztowej,
• analityczne prowadzenie rozrachunków dotyczących kontrahentów, urzędów umożliwiające kontrolę płatności po zaksięgowaniu miesiąca,
• księgowe prowadzenie kasy na podstawie Raportów Kasowych sporządzanych w jednostce,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
• sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, podatku od nieruchomości oraz innych deklaracji, do których jednostka jest zobowiązana,
• sporządzanie sprawozdań do GUS,
• sporządzanie analizy przychodów i kosztów,
• rozliczanie inwentaryzacji na koniec roku obrotowego,
• Sporządzanie sprawozdania finansowego.

Poziom medium:

• poziom standard,
• analizę rentowności poradni (POZ, stomatologii, ginekologii, diabetologii i.t.p.),
• analizę rentowności poszczególnych oddziałów – dotyczy Przychodni wielooddziałowych,
• analizę przychodów i kosztów generowanych przez poszczególnych lekarzy.
Analityczne księgowania przychodów i kosztów pozwala na wytypowanie najbardziej opłacalnych dla Przychodni oddziałów, poradni i lekarzy i tym samym wytycza kierunki działania długofalowego.

Poziom kompleks:

Zaletą tego poziomu jest fakt, iż biuro rachunkowe pełni funkcję „księgowej na etacie:
• wizyty w Przychodni pracownika biura rachunkowego dwa do trzech razy w tygodniu, co umożliwia rozwiązywanie problemów związanych z księgowością na bieżąco,
• realizowanie poziomu standard lub poziomu medium,
• sporządzanie przelewów bankowych,
• sporządzanie Raportów Kasowych,
• prowadzenie korespondencji z Urzędami i kontrahentami.
• bieżące wykonywanie wszystkich czynności związanych z księgowością.


GRATISY:

wielooddziałowe i wielostanowiskowe oprogramowanie finansowo-księgowe umożliwiające:
integrację Przychodni z systemem Finansowo-Księgowym biura rachunkowego poprzez system internetowy,
bieżące sprawdzanie rozrachunków z klientami i urzędami,
przeglądanie dokumentacji przekazanej do biura,
uzyskiwanie informacji o wynikach finansowych,
prowadzenie kasy,
automatyczne generowanie przelewów bankowych bezpośrednio z systemu FK.
instalacja, wdrożenie i wstępne szkolenie w.w. oprogramowania.
doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego.

KADRY I PŁACE

Działamy w dwóch płaszczyznach:
1. Rozliczanie płac na podstawie zestawień otrzymywanych z Przychodni:
• sporządzanie List Płac,
• rozliczanie umów cywilno-prawnych,
• wyliczanie ekwiwalentów, świadczeń urlopowych, wynagrodzenia zasiłków chorobowych,
• sporządzanie kart zasiłkowych,
• wyliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
• sporządzanie pasków wynagrodzeń,
• sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT4R,
• sporządzanie kart wynagrodzeń,
• prowadzenie na podstawie list obecności harmonogramu czasu pracy,
• sporządzanie comiesięcznych raportów rozliczeniowych do ZUS,
• sporządzanie RMUA, IWA,
• zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS,
• sporządzanie dokumentacji do GUS w zakresie płac.

2. OBSŁUGA KADROWA:

• prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• zakładanie i prowadzenie teczek pracowniczych,
• prowadzenie ewidencji obecności pracowników,
• sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych,
• sporządzanie świadectw pracy,
• kierowanie pracowników na badanie lekarskie i szkolenia BHP w wyznaczonych terminach,
• rozliczanie z DIL i Izbą Pielęgniarek,
• prowadzenie dokumentacji urlopowej,
• sporządzanie dokumentacji do ZUS (Rp-7, Z-3 itp.),
• sporządzanie dokumentacji do GUS w zakresie kadr,
• sporządzanie wszelkiej dokumentacji związaniem z przyjęciem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem.

GRATISY:

• wielooddziałowe i wielostanowiskowe oprogramowanie kadrowo-płacowe pozwalające na ewidencjonowanie nieobecności pracowników, przeglądania historii poszczególnych pracowników na bieżąco,
• instalacja, wdrożenie i wstępne szkolenie w zakresie oprogramowania.
• doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego.

ROZLICZENIA Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA:

• comiesięczne rozliczanie z NFZ w zakresie POZ , AOS i STM,
• zarządzanie deklaracjami nowoprzyjętych pacjentów,
• ewidencjonowanie zrealizowanych świadczeń medycznych podlegających refundacji,
• sporządzanie zapytań ofertowych,
• reprezentowanie świadczeniodawcy przed NFZ,
• administrowanie Portalu świadczeniodawcy oraz SOP, SIMP, SORK,
• sporządzanie sprawozdawczości dla GUS oraz CSIOZ,
• doradztwo w zakresie organizacji systemów refundacyjnych.
• doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego.

GRATISY:

wielooddziałowe i wielostanowiskowe oprogramowanie służące pełnej integralności wykonywanych zadań pomiędzy biurem, świadczeniodawcą i NFZ - oprogramowanie zapewnia niemalże doskonałą szczelność przyjmowanych pacjentów w POZ eliminując koszty wizyt dla pacjentów będących w konflikcie na liście NFZ, rejestrację oraz ewidencję świadczeń medycznych według ściśle ustalonego harmonogramu czasu pracy, drukowanie skierowań, recept oraz inne czynności ułatwiające pracę w Służbie Zdrowia,
łatwa i szybka wyszukiwarka leków refundowanych na małe komputery przenośne,
• instalacja, wdrożenie i wstępne szkolenie w.w. oprogramowania.